Uretaanieristys jyväskylä
Uretaanieristys jyväskylä
Uretaanieristys jyväskylä
Uretaanieristys jyväskylä
Uretaanieristys jyväskylä
Uretaanieristys jyväskylä

Referenssit

Kampus Pori

NCC:n Porin kampuksen työmaalla rakennettiin niin uutta, kuin saneerattiin vanhaakin. Saneerauksen yhteydessä vanhan osan ryömintätilan tuuletusta haluttiin parantaa ja näin myös eristyksen lisäämiselle oli tarvetta. Lisäksi vanhan julkisivun uusinnan yhteydessä haluttiin seinän lämmöneristystä parantaa. Näissä eristeeksi valittiin polyuretaani ja toteutus tavaksi uretaanin pintaruiskutus.

Alapohjan eristys

Lähtökohdassa alapohjan ongelmana oli maasta nouseva kosteus, joka tiivistyi laatan alapintaan aiheuttaen siinä mm. kasvustoa ja kosteusongelmaa. Tästä syystä ryömintätilan tuuletusta haluttiin parantaa. Tuuletusta parannettaessa ryömintätilan lämpötila tulisi laskemaan ja muun muassa tästä syystä alapohjaan haluttiin lisätä lämmöneristys. Eristeeksi valikoitui polyuretaani, tarkemmin pintaruiskuttamalla tehty polyuretaanieristys. Tällä menetelmällä saavutettiin, epätasaisesta ja vaikeasta pinnanmuodosta huolimatta yhtenäinen ja tiivis eristekerros, joka estää mm. maaperästä nousevien ja tuuletusilman mukana tulevien epäpuhtauksien pääsyn rakennukseen alapohjan kautta. Uretaani on vettymätön ja homehtumaton eriste, joka ei tarjoa kasvualustaa minkäänlaiselle kasvustolle ja joka toimii samalla myös höyrysulkuna estäen, mm. maaperästä nousevan kosteuden pääsyn rakenteisiin ja rakennuksen sisälle. Tehokas lämmöneristyskyky, joka mahdollistaa hyvän eristyksen jo ohuellakin eristekerroksella (50 mm.). Uretaanin pintaruiskutus on myös nopea tapa eristää laajoja ja vaikeitakin kohteita. Tässä kohteessa n.3250 m²:n ala eristettiin kahdessa viikossa.

Seinän uretaanieristys

Kohteessa (alla) vanha tiilijulkisivu purettiin ja samalla haluttiin parantaa seinän eristystä. Vanhat eristeet poistettiin. Seinä koolattiin teräsrangoilla, jotta uretaanieristeen päälle voitaisiin asentaa levy, jonka päälle suoritettaisiin julkisivurappaus. Teräsrangat oli asennettu hieman irti eristettävästä pinnasta, jotta saatiin tiivis ja yhtenäinen eristys, eikä seinään jäänyt kylmäsiltoja. Tämän jälkeen mesta olikin valmis meille eristettäväksi. Uretaanieristys ruiskutettiin rankojen väliin, mahdollisimman tasalle rangan kanssa, mutta pyrittiin jättämään mieluummin hieman vajaaksi, ettei ylimenevien veistäminen aiheuttaisi turhaa työtä. Rangat putsattiin, jotta levytys onnistuu hyvin. Polyuretaanin erittäin hyvän lämmöneristyskyvyn ansiosta seinän vahvuutta ei tarvinnut lisätä, joten säästyttiin ylimääräisiltä rakenteen muuttamisilta ja sen tuomilta kustannuksilta. Silti saatiin aiempaa parempi lämpöeristys ja sitä kautta tulevaisuuden säästöt lämmityskuluissa.

Menetelmän edut tässä kohteessa:

  • Tiivis ja yhtenäinen eristys epätasaisesta ja vaikeista pinnanmuodoista huolimatta. Usein saadaan eristys jo pelkästään sillä kustannuksella, mitä pinnan tasoittaminen vaatisi ennen muiden eristeiden käyttöä.
  • Tehokas lämmöneriste jo ohuilla kerroksilla. Rakenteiden vahvuutta ei tarvitse lisätä, mikä mahdollistaa lisää säästöjä.
  • Kosteusteknisesti toimiva eriste. Polyuretaanissa tulee samassa niin vettymätön kuin homehtumatonkin eriste, joka toimii samalla höyrynsulkuna, tuulensuojana kuin tukena rakenteillekin.
  • Nopea asennus vaativistakin kohteista huolimatta. Ei tarvitse mekaanisten kiinnikkeiden asennusta eikä muita tartuntoja.

Katon uretaanieristys, Haagan pelastuslaitos

Pelastuslaitoksen vesikaton uusimisen yhteydessä, vanhan katon ja vanhojen eristeiden alta paljastui erittäin röpelöinen ja epätasainen vanha betonivalu. Tästä johtuen uretaaniruiskutus valikoitui parhaaksi menetelmäksi yläpohjan eristämiseksi. Ruiskuttamalla tehtävän polyuretaanieristyksen ansiosta säästyttiin pohjan tasoittamiselta kuin myös höyrysulun asentamiselta. Lisäksi uretaanieristeen erittäin korkean lämmöneristyskyvyn johdosta, ohuempi eristekerros mahdollisti matalammat kattorakenteet, mikä toi säästöjä runkomateriaalin määrässä. Yhtenäinen, tiivis ja vettymätön uretaanieriste on myös turvallinen valinta peltikaton alle, koska vaikka pelti kondensoisi vettä tai vaikka joskus hamassa tulevaisuudessa sattuisi vuotamaan ja aluskatteessa olisi taikka siihen tulisi reikä, niin uretaani ei ime itseensä vettä. Uretaaniruiskutuksella saavutetaan siis todella kestävä pitkäaikainen eriste, jota ei mahdollisesta vuoto vahingostakaan huolimatta tarvitse vaihtaa.

Ruiskutettavan uretaanieristyksen edut tässä kohteessa:

  • Tiivis eristys pinnan epätasaisuudesta huolimatta ilman tasoittamisia
  • Samassa höyrysulku
  • Ohuempi eristekerros mahdollistaa säästöt mm. runkomateriaaleissa
  • Turvallinen valinta katon eristykseen, koska umpisoluinen polyuretaani ei ime itseensä vettä eikä vety
  • Nopea asennus

Ota yhteyttä